Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

TDİOSB’ler, hayvansal veya bitkisel üretim yapan işletmelerin yanı sıra, bu işletmelerde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer aldığı mal ve hizmet üretim bölgeleridir. Bu bölgeler, üretime katma değer sağlayacak çeşitli bitkisel faaliyetler için kurulmaktadır. Bu faaliyetler arasında seracılık, meyvecilik, fide-fidancılık, çiçekçilik, tohumculuk ve diğer bitkisel üretim alanları bulunmaktadır.

TDİOSB’lere ait iş ve işlemler, 10/11/2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

TDİOSB’ler hayvansal üretim faaliyetleri için de kurulmaktadır. Bu faaliyetler arasında besi ve süt sığırcılığı, koyun ve keçi yetiştiriciliği, manda yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği ve diğer hayvansal üretim alanları yer almaktadır. Bu sayede, TDİOSB’ler hem bitkisel hem de hayvansal üretim yapan işletmelere kapsamlı bir destek sunmaktadır.

Leave A Reply