Kayseri Elmalı Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Fizibilite Raporu

Modern teknolojik sera işletmelerinin ve sanayisinin yer aldığı jeotermal enerji ile ısıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlenmiştir. Kurulması planlanan TDİOSB arazisi, Elmalı Mahallesi Gölyeri ve Akçaağıl  Mevkii’nde bulunup,  ilçenin büyümesine engel teşkil etmeyecek yön ve uzaklıkta olup ihtiyaç duyulduğunda genişlemeye müsaittir. TDİOSB için önerilen alan; Kayseri Merkezine 47 km olup, şehrin kuzey batısında yer almaktadır.

TDİOSB için belirlenen alanın tapu kayıtlarındaki büyüklüğü toplam 1.271.723,92 m2 olup 36 adet parselden oluşmaktadır.

Kayseri TDİOSB, jeotermal enerji kaynakları kullanılarak enerji ihtiyacının karşılanacağı ve içinde modern teknolojik seraların faaliyet göstereceği ayrıca sanayi parsellerinin de bulunduğu bir ihtisas organize sanayi bölgesidir.

Projenin ana bileşenlerini; projenin uygulanacağı alan, ısıtma için ihtiyaç duyulan enerji, altyapı uygulamaları ve üstyapı gibi unsurlar oluşturmaktadır.

Projenin yapılacağı alanda; alanın topoğrafik yapısı,  jeolojik-jeopolitik konumu, ekonomik yeterlilik, ekonomik oranda işletmecilik, kapasiteye ulaşabilme, iklim,  enerji, altyapı  gibi etmenler göz önünde bulundurulmuştur.

 

 

  • Date: 29 Nisan 2021
  • Client: Kayseri Valiliği
  • Category: