Bayındır Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu

Şehrimizin çiçekçilik ve süs bitkileri potansiyelini ve buna dayalı sanayisini en yüksek seviyede değerlendirmek, üretilen ürünlerin katma değerini yükseltmek, süs bitkileri seracılık tarımının gelişmesini sağlamak ve teknolojik tarımın uygulamalarını yaygınlaştırılmak amacıyla Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi statüsünde çiçekçilik ve süs bitkileri seçilmiştir.  Süs bitkilerinin en fazla üretildiği bölgelerden biri olan İzmir’de Bayındır TDİOSB ile süs bitkileri bakımından merkezi olması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Bayındır ilçemizde belirlenen arazi de “İzmir Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi” kurulmuştur.

Bu proje ile bölgede çiçeklik ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile buna bağlı sanayi gelişimi planlanmaktadır. Proje kapsamında özellikle modern seralarda yetiştirilebilecek katma değeri yüksek süs bitkileri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje alanımızda ki üreticilerin özellikle Avrupa gibi büyük ve standartları yüksek olan pazarlarda yer edinebilmeleri için iyi tarım uygulamaları gibi sertifikasyon sistemine dahil olmaları sağlanacaktır.

Genel Amaç;  Bölgede çiçeklik ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile buna bağlı sanayi gelişimi planlanmaktadır. Proje kapsamında özellikle modern seralarda yetiştirilebilecek katma değeri yüksek süs bitkileri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin amacı,  Süs bitkilerinin en fazla üretildiği bölgelerden biri olan İzmir’de Bayındır TDİOSB ile süs bitkileri bakımından merkezi olması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Bayındır ilçemizde belirlenen arazi de “İzmir Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi” kurulmuştur.

Bu proje ile bölgede çiçeklik ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile buna bağlı sanayi gelişimi planlanmaktadır. Proje kapsamında özellikle modern seralarda yetiştirilebilecek katma değeri yüksek süs bitkileri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca, bölgede modern teknolojik üretim alt yapısını geliştirmek ve modern sera kurulumlarını sağlamak, ilçenin jeotermal enerji potansiyelini değerlendirmek ve kaynakların sürdürülebilir, yenilenebilir özelliğini korumak, başta yatırım yapılacak ilçeler olmak üzere tüm ilde istihdam olanaklarını artırmaktır.

Projenin Türü; Bayındır ilçesinde bulunan jeotermal enerji kaynakları ile ısıtmalı modern teknolojik sera alanlarının olduğu, buna bağlı entegre sanayiyi barındıran süs bitkileri ve çiçek konulu Tarıma Dayalı Çiçekçilik İhtisas Organize Sanayi Bölgesidir.

  • Date: 1 Ekim 2021
  • Client: Bayındır Sera TDİOSB
  • Category: