Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), sanayinin planlı bir şekilde yapılandırılmasını sağlayan, çevre sorunlarını önleyen ve kaynakları verimli kullanmayı hedefleyen alanlardır. Birleşmiş Milletler tarafından, orta ve küçük işletmelerin ortak altyapı hizmetlerinden yararlanarak standart fabrika binalarında üretim yapmalarını sağlayan bir model olarak tanımlanmıştır. OSB’ler, sanayi birimlerinin etkilerini kontrol altında tutmak, ekonomik üretim sağlamak ve düşük maliyetli altyapı hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamaktadır. Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimine katkıda bulunarak ülke ekonomisine önemli katkılar sağlarlar.

OSB Uygulama Yönetmeliği ve Değişiklikleri

4562 sayılı OSB Kanunu’na dayanarak hazırlanan OSB Uygulama Yönetmeliği, 01.04.2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ancak, OSB tüzel kişilikleri, OSB Üst Kuruluşu, Sivil Toplum Kuruluşları ve OSB içindeki müteşebbislerden gelen çeşitli talep ve sorunlar doğrultusunda yönetmelikteki eksiklikler ve yeni ihtiyaçlar değerlendirilmiş ve ekonomik, sosyal ve çevresel fayda sağlamak amacıyla değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler doğrultusunda yeniden düzenlenen OSB Uygulama Yönetmeliği, 02.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Leave A Reply