Yenilenebilir Enerji

Yatırımlarınız öncesinde saha araştırması, proje analizi, yapılabilirlik analizi, sektör araştırmaları, ruhsat ve izin süreçlerinin tespiti ve takibi çalışmalarınızı yapmaktayız. Sahada yapılaşamaya uygunluk çalışmaları yaparak olası risklere karşı tedbir planları oluşturuyoruz.

Jeotermal-Güneş-Rüzgar

Yatırıma karar vermeniz durumunda imar planlarının hazırlanması, imara esas jeolojik etütler, zemin etütleri, alt yapı ve üst yapı projelerinin bütüncül şekilde hazırlanmasını sağlıyoruz. 15 yıllık etüt proje tecrübemizle yatırımınızın en hızlı ve doğru şekilde uygulama aşamasına gelmesini sağlıyoruz.

  • slide

Neler Yapıyoruz

HİZMETLERİMİZ


Fizibilite Raporu ve Danışmanlık

Fizibilite Raporları
Kuruluş Öncesi Araştırma Raporu
Detaylı Araştırma Projesi
Lisans Başvuru Hazırlığı
Santral Kuruluş Danışmanlığı

Üst Yapı Projeleri

Mimari Hizmetler
Üst Yapı Modül Projeleri
Yaklaşık Maliyet ve İhale Dokümanı Hazırlığı
Deprem Performans Analizi
Güçlendirme Projesi

Jeolojik ve Jeoteknik Hizmetler

Proje Sahası Zemin Etüdü
Jeolojik ve Jeoteknik Araştırmalar
İmar Planına Esas Zemin Etüdü
Jeolojik Harita Alımı
Jeofizik Çalışmalar
Geoteknik Rapor
Arazi Deneyleri
Su Sondajı ve Karotlu Sondaj
ÇED ve Çevre Danışmanlığı

Alt Yapı Projeleri

İçme Suyu Projeleri
Atık Su Projesi
Yol Projeleri
Yağmur Suyu Projesi
Köprü ve Viyadük Projeleri
Gölet Projeleri

Jeotermal Enerji Projeleri

Jeotermal İsale Hattı
Jeotermal Isıtma Şebekesi
Jeotermal Kuyu Projesi
Jeotermal Arama Alımı
Jeotermal İşletme Ruhsatı Alımı
Jeotermal Isıt Merkezi Tasarımı
Jeotermal Sondaj Çalışmaları

Planlama ve Haritalama

Haritalama Hizmetleri
Şehircilik Plan Hizmetleri
Planlama Hizmetleri
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)