Etüt - Araştırma

Yatırımlarınız öncesinde saha araştırması, proje analizi, yapılabilirlik analizi, sektör araştırmaları, ruhsat ve izin süreçlerinin tespiti ve takibi çalışmalarınızı yapmaktayız. Sahada yapılaşamaya uygunluk çalışmaları yaparak olası risklere karşı tedbir planları oluşturuyoruz.

Mühendislik - Müşavirlik

Yatırıma karar vermeniz durumunda imar planlarının hazırlanması, imara esas jeolojik etütler, zemin etütleri, alt yapı ve üst yapı projelerinin bütüncül şekilde hazırlanmasını sağlıyoruz. 15 yıllık etüt proje tecrübemizle yatırımınızın en hızlı ve doğru şekilde uygulama aşamasına gelmesini sağlıyoruz.

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Neler Yapıyoruz

HİZMETLERİMİZ


Fizibilite Raporu ve Danışmanlık

Fizibilite Raporları
OSB Fizibilite Raporu
TDİOSB Fizibilite Raporu
OSB ve TDİOSB Kuruluş Öncesi Araştırma Raporu
Detaylı OSB ve TDİOSB Araştırma Projesi
OSB ve TDİOSB Başvuru Projesi
OSB ve TDİOSB Kuruluş Danışmanlığı
OSB ve TDİOSB Başvuru Dosyası Hazırlığı

Üst Yapı Projeleri

Mimari Hizmetler
Üst Yapı Modül Projeleri
Yaklaşık Maliyet ve İhale Dokümanı Hazırlığı
Deprem Performans Analizi
Güçlendirme Projesi

Besi TDİOSB Projeleri

Başvuru Dosyasının Hazırlanması
Fizibilite Çalışması
Halihazır Alımı
İmar Planı Çalışması
Genel Vaziyet Planı
İçme Suyu Projeleri
Atık Su Projesi
Yol Projeleri
Yağmur Suyu Projesi
Drenaj Projesi
Sulama Projesi

Jeolojik ve Jeoteknik Hizmetler

OSB Parsel Zemin Etüdü
Jeolojik ve Jeoteknik Araştırmalar
İmar Planına Esas Zemin Etüdü
Jeolojik Harita Alımı
Jeofizik Çalışmalar
Geoteknik Rapor
Arazi Deneyleri
Su Sondajı ve Karotlu Sondaj
ÇED ve Çevre Danışmanlığı

Alt Yapı Projeleri

İçme Suyu Projeleri
Atık Su Projesi
Yol Projeleri
Yağmur Suyu Projesi
Köprü ve Viyadük Projeleri
Gölet Projeleri

Üst Yapı Modül Projeleri

Modern Teknolojik Sera Üst Yapı Modül Projesi
50-75-100 Baş Besi Üst Yapı Modül Projesi
Süt İşletmesi Üst Yapı Modül Projesi

Jeotermal Enerji Projeleri

Jeotermal İsale Hattı
Jeotermal Isıtma Şebekesi
Jeotermal Kuyu Projesi
Jeotermal Arama Alımı
Jeotermal İşletme Ruhsatı Alımı
Jeotermal Isıt Merkezi Tasarımı
Jeotermal Sondaj Çalışmaları

Planlama ve Haritalama

Haritalama Hizmetleri
Şehircilik Plan Hizmetleri
Planlama Hizmetleri
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)

Sera TDİOSB Projeleri

Başvuru Dosyasının Hazırlanması
Fizibilite Çalışması
Halihazır Alımı
İmar Planı Çalışması
Genel Vaziyet Planı
İçme Suyu Projeleri
Atık Su Projesi
Yol Projeleri
Yağmur Suyu Projesi
Drenaj Projesi
Sulama Projesi
Jeotermal Isıtma Projesi


Şehir

0 +

Müşteri

0 +

PROJECTS

0 +

Partner

0 +